GIỚI THIỆU

Giới thiệu chương trình đào tạo trực tuyến môn học chung

1. Nội dung chương trình

Chương trình đào tạo trực tuyến môn tiếng Anh và Tin học có nội dung được thiết kế theo đúng nội dung chương trình môn tiếng Anh thuộc khối các môn học chung bắt buộc ban hành theo Thông tư số 03/2019/TT-BLĐTBXH ngày 17 tháng 01 năm 2019 và Chương trình môn Tin học ban hành theo Thông tư số 11/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26 tháng 9 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

2. Tính năng cơ bản của chương trình đào tạo trực tuyến

- Các trường thực hiện đăng ký đào tạo trực tuyến theo chương trình này sẽ được cấp quyền quản trị để quản lý lớp học, quản lý học viên, quản trị nội dung học tập của trường được phân quyền; xử lý các vấn đề kỹ thuật và cử giáo viên hỗ trợ sinh viên học tập;

- Người học đăng ký học tập theo hướng dẫn của nhà trường để được cấp tài khoản học tập. Khi được cấp tài khoản học tập người học có thể học mọi lúc, mọi nơi và trong khoảng thời gian nhất định theo quy định để đảm bảo kế hoạch và tiến độ chung của các trường;

- Nội dung học tập bám sát yêu cầu của chương trình đào tạo. Mỗi một bài học trong chương trình bao gồm: Video giảng dạy của giáo viên; nội dung bài học; các tài liệu minh họa, tham khảo; ôn tập và kiểm tra đánh giá kết thúc bài học. Tất cả các học liệu học tập đều có thể lưu trữ hoặc in dưới dạng tài liệu để lưu trữ, tham khảo về sau.

- Học sinh phải qua được bài kiểm tra ở cuối mỗi bài học mới được vào bài tiếp theo theo. Đối với môn Tin học, người học phải qua được bài kiểm tra chương đã học mới được vào học chương tiếp theo. Cuối chương trình có bài kiểm tra kết thúc môn học. Tất cả các bài kiểm tra đều theo hình thức trắc nghiệm trên máy tính hoặc thiết bị di động.

3. Yêu cầu về cơ sở vật chất, thiết bị để đào tạo trực tuyến

a) Đối với nhà trường

* Thiết bị

- Trang bị phòng máy tính gồm có tai nghe, camera và microphone;

- Kết nối wifi ổn định.

* Nhân lực

- Tối thiểu 01 quản trị viên phụ trách hệ thống;

- Tối thiểu 01 nhân viên phụ trách kỹ thuật.

b) Đối với người học:

* Cấu hình máy tính/laptop:

- Bộ xử lý: Pentium® 4 3GHz hoặc cao hơn;

- RAM tối thiểu 4GB;

- Độ phân giải thấp nhất: 1024 x 768;

- Tốc độ đường truyền 200 KBps hoặc DSL tốc độ kết nối cao hơn;

- Hệ điều hành Windows 7 trở lên;

- Trình duyệt: ưu tiên sử dụng Firefox, Chrome và Safari.

* Cấu hình máy tính bảng/ smartphone:

Hỗ trợ hệ điều hành Android 7.0 trở lên và IOS phiên bản mới nhất

* Khuyến cáo:

- Tắt các phần mềm đóng băng ổ cứng;

- Không cài đặt phầm mềm download IDM.